Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ

  • Η επιστημονική κατάρτιση, αλλά και η μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτών μας
  • Το εξειδικευμένο και έμπειρο διοικητικό προσωπικό
  • Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας
  • Ο μεγάλος αριθμός απορρόφησης των ωφελούμενων των προγραμμάτων voucher σε επιχειρήσεις με μόνιμη εργασία (20%)
  • Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών.
  • Η φήμη μας στην αγορά.