Ανθρωπινο Δυναμικο

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ είναι άρτια εκπαιδευμένο, με πολύχρονη και πλούσια εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ πιστεύει ότι η ποιότητα και απόδοση του Ανθρώπινου
Παράγοντα παρεμβαίνει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επηρεάζει καθοριστικά τις δυνατότητες και τους ρυθμούς εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα προσαρμογής του Εκπαιδευτικού Οργανισμού στις απαιτήσεις της Σύγχρονης Τεχνολογίας και της Αγοράς. Επίσης, το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών καλύπτοντας πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλοποιεί.