Οραμα & Στοχοι

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη & υλοποίηση Σύγχρονων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στηρίζει την ανάπτυξή του στο ανθρώπινο δυναμικό του, στην ποιότητα, στην καινοτομία και στις συνεργασίες του με Επιχειρήσεις, με Επαγγελματικές Ενώσεις, με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο του Ν. Καρδίτσας, με Επιστημονικούς Συλλόγους & Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

To K.E.K. ΑΙΧΜΗ φιλοδοξεί, αντλώντας τόσο απ’ την πολυετή Εκπαιδευτική & Διοικητική Εμπειρία του, όσο και από την Εμπειρία και Πληρότητα των συνεργατών του, να αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης.

Αναλυτικότερα οι στόχοι του Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ είναι οι εξής:

1) Η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των Ανέργων για ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας, με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας και με στόχο την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
2) Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
3) Η αναβάθμιση και η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων.