Ο Φορεας

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ, είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο την προώθηση της αύξησης της απασχόλησης κυρίως με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την κατάρτιση, τον προσανατολισμό και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.Βρίσκεται στο κέντρο της Καρδίτσας και αναπτύσσει δραστηριότητες στη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, προγραμμάτων ενίσχυσης
ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, προγραμμάτων διά βίου μάθησης εργαζομένων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ δραστηριοποιείται στα ακόλουθα εννέα (9) Θεματικά πεδία:

1) Περιβάλλοντος
2) Υγείας & Πρόνοιας
3) Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μ.Μ.Ε. & Επικοινωνιών
4) Παιδαγωγικά
5) Οικονομίας & Διοίκησης
6) Πληροφορικής
7) Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών
8) Αγροτικά
9) Τεχνικά & Μεταφορών