Υποδομη

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ στεγάζεται στο κέντρο της Καρδίτσας, σε ένα συνολικό χώρο έκτασης 250 τ.μ. και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, που διασφαλίζουν το κατάλληλο και ευχάριστο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το προσωπικό της Εταιρίας εργάζεται σε σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, έχει στη διάθεσή του περιφερειακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ υπάρχει μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ περιλαμβάνουν εκτός από διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους, δύο αίθουσες κατάρτισης απ’ τις οποίες η μία διαθέτει Υποδομή Πληροφορικής. Οι αίθουσες κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ διαθέτουν για τις ανάγκες Εκπαίδευσης όλο τον απαραίτητο εποπτικό εξοπλισμό (Βιντεοπρονζέκτορα, Διαφανοσκόπιο, τηλεόραση, D.V.D. κ.λ.π. )