ΛΑΕΚ Συλλογων & Επιχειρησεων

Τα προγράμματα κατάρτισης συλλόγων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε σύλλογο ή επιχείρηση που απασχολεί υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας (Ι.Κ.Α.) να χρησιμοποιήσουν την εργοδοτική εισφορά που πληρώνουν για τους εργαζόμενους κάθε χρόνο. Μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 25 εργαζόμενους και επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, έχουν καταβάλλει στο Ι.Κ.Α. 0,45% για τους εργαζομένους τους και είναι μέλη φορέων εκπροσώπησης τους, συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1­25. Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν, έχουν καταβάλλει στο Ι.Κ.Α. 0,45% και τους εργαζομένους τους και επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους συμμετέχουν στα προγράμματα 0.45.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος ΛΑΕΚ