Πιστοποιηση Γνωσεων

Η πιστοποίηση των γνώσεων-δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει Ευρωπαϊκή και Διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και ένταξης του στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αμβλύνει τις ανισότητες και περιορίζει τον αποκλεισμό που οφείλεται στην έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν στην πιστοποίηση τόσο βασικών όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το πιστοποιητικό που εφοδιάζει τους συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά είναι πτυχίο διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο για τον κάθε πιθανό εργοδότη τους.