Προγραμματα Voucher

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας), συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για άνεργους από 18 ετών και άνω, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, χωρίς να
παίζει κανένα ρόλο η εκπαιδευτική βαθμίδα από την οποία έχουν αποφοιτήσει. Tα προγράμματα Voucher δίνουν την ευκαιρία ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας για περισσότερους από 50.000 άνεργους και άνεργες σε ολόκληρη την Ελλάδα.Η δράση περιλαμβάνει ορισμένες ώρες κατάρτισης και κάποιες ώρες πρακτικής άσκησης, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του Ν.Καρδίτσας. Ο ακριβής αριθμός των ωρών ορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος.

Επιλέγοντας το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ για την υλοποίηση των προγραμμάτων Voucher, οι ωφελούμενοι επιλέγουν την επαγγελματική τους ανέλιξη και επιτυχία, καθώς, σε μεγάλο ποσοστό οι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων προσλαμβάνονται από τις συνεργαζόμενες με το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα Voucher προκηρύσσονται και υλοποιούνται συνεχώς από το
2012 και αφορούν διάφορες ομάδες πληθυσμού.

Έτσι τα διαθέσιμα προγράμματα είναι τα εξής:

1. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους από 18 εώς 24 ετών

2. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους από 25 εώς 29 ετών

3. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους από 29 ετών και άνω