Voucher απο 29 εως 64 ετων

Το νέο πρόγραμμα "Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση’’ αφορά άτομα ηλικίας από 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες.Αντικέιμενο του εν λόγω προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας,σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014­2020.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας για 16.620 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α) Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών

β) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

γ) Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν αρχικά στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,στην τοποθέτηση,παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και τέλος σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

δ) Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

Παροχές Προγράμματος:

α) Εκπαιδευτικό επίδομα 1.600€ για το σύνολο των ωρών της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης

β) Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης

γ) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • ­Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  • ­Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • ­Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  •  Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν.309/1976, ΠΔ 739/1980

β) Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

  • ­Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  • ­Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  • ­Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. ­Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Το Κ.Ε.Κ. Αιχμή είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει ο ωφελούμενος για την ενεργοποίηση του Voucher του.
Διαλέγετε Αιχμή, διαλέγετε την επαγγελματική σας επιτυχία.