Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ, συμμετέχει ως πάροχος υπηρεσιών κατάρτισης σε όλα τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ συνεργάζεται με όλες τις διακεκριμένες επιχειρήσεις της περιοχής μας για την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων. Ο στόχος μας είναι να βρούμε την κατάλληλη θέση εργασίας για κάθε ωφελούμενο, η οποία θα ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία, τις σπουδές του και την επαγγελματική του εμπειρία. Η μέριμνά μας είναι, όλοι οι ωφελούμενοι να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας που θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με προοπτική μόνιμης απασχόλησης.